FE&M (Förnyelsebar Energi & Miljö) AB

Norrbottens län

Information

FE&M (Förnyelsebar Energi & Miljö) AB är en verksamhet som finns i Kiruna. I FE&M (Förnyelsebar Energi & Miljö) AB finns det lite olika personer som är förknippade och det är Oja, Karl Stefan Håkan som är född 1952 och har titeln VD, Oja, Karl Stefan Håkan som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Oja, Per Marcus som är född 1984 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Öhrn, Karl Olof som är född 1949 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .

Vill man kunna komma i kontakt med FE&M (Förnyelsebar Energi & Miljö) AB så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå FE&M (Förnyelsebar Energi & Miljö) AB på telefon 0980-80488.

Bolagets skall bedriva rådgivning avseende företagsledning, ekonomi-, energifrågor och miljö, erbjuda kompletta värmepumpsanläggningar för i första hand markvärme eller enbart grävning av själva markvärmeanläggningen, maskinuthyrning inom samma område samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även köpa och sälja akttier, optioner och warrents. Bolaget ska verka främst i Europa genom egna kontor eller genom dotterbolagskontor. Boalget ska verka för att nya företag startas med eller utan hjälp av EU och verka för ett nätverksbyggande för företagsutveckling i Norrland.

Idag är FE&M (Förnyelsebar Energi & Miljö) AB av bolagstypen Aktiebolag.

FE&M (Förnyelsebar Energi & Miljö) AB är ett av många verksamheter som finns i Norrbottens län och Kiruna arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

FE&M (Förnyelsebar Energi & Miljö) AB innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 2001-01-16 och FE&M (Förnyelsebar Energi & Miljö) AB är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2001-01-16.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för FE&M (Förnyelsebar Energi & Miljö) AB så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen

FE&M (Förnyelsebar Energi & Miljö) AB har 556593-4840 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Norrbottens län.