Kiruna Färgcity Förvaltnings Aktiebolag

Norrbottens län

Information

Kiruna Färgcity Förvaltnings Aktiebolag hittar ni ett Norrbottens län som inte är som andra län. I Norrbottens län hittar ni Kiruna som är den kommunen där Kiruna Färgcity Förvaltnings Aktiebolag finns. I Kiruna så finns det många olika Aktiebolag och i Norrbottens län så finns det ännu fler Aktiebolag. Kiruna Färgcity Förvaltnings Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Kiruna Färgcity Förvaltnings Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Kiruna Färgcity Förvaltnings Aktiebolag har funnits sedan och 1990-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Kiruna Färgcity Förvaltnings Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Innerg. 10, 934 41, Ersmark men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0980-10598.

Kiruna arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Norrbottens län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Kiruna Färgcity Förvaltnings Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Kiruna Färgcity Förvaltnings Aktiebolag har idag 556378-2811 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Kiruna Färgcity Förvaltnings Aktiebolag

Föremål för bolagets verksamhet är detalj- och grossisthandel inom färgbranschen, fastighetsförvaltning, äga och förvalta övrig fast egendom och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

I Kiruna Färgcity Förvaltnings Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Rannestam, Lars Gotthard som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Ruotsalainen, Vivan Ann-Britt som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Rannestam, Jonas David Gotthard som är född 1968 och har titeln Suppleant, Ruotsalainen, Toivo Kalevi som är född 1936 och har titeln Suppleant, Lindmark, Paul Anders som är född 1956 och har titeln Revisor, .