Hörvalls Trafik Aktiebolag

Norrbottens län

Information

Hörvalls Trafik Aktiebolag hittar ni ett Norrbottens län som inte är som andra län. I Norrbottens län hittar ni Kiruna som är den kommunen där Hörvalls Trafik Aktiebolag finns. I Kiruna så finns det många olika Aktiebolag och i Norrbottens län så finns det ännu fler Aktiebolag. Hörvalls Trafik Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Hörvalls Trafik Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Hörvalls Trafik Aktiebolag har funnits sedan och 1990-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Hörvalls Trafik Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Kabelv. 1, 981 38, Kiruna men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0980-81311.

Kiruna arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Norrbottens län för att locka till sig fler företag.

Idag är Hörvalls Trafik Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Hörvalls Trafik Aktiebolag har idag 556319-0882 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Hörvalls Trafik Aktiebolag

Bolaget skall utföra persontransporter med taxi och bussar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Hörvalls Trafik Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hörvall, Sven Petter Vilhelm som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Hörvall, Helge Sven Erik som är född 1935 och har titeln Suppleant, Olsson, Gösta Sverker som är född 1962 och har titeln Revisor, Deloitte AB som är född och har titeln Revisor, .