Tekniska Verken i Kiruna Aktiebolag

Norrbottens län

Information

Tekniska Verken i Kiruna Aktiebolag hittar ni ett Norrbottens län som inte är som andra län. I Norrbottens län hittar ni Kiruna som är den kommunen där Tekniska Verken i Kiruna Aktiebolag finns. I Kiruna så finns det många olika Aktiebolag och i Norrbottens län så finns det ännu fler Aktiebolag. Tekniska Verken i Kiruna Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Tekniska Verken i Kiruna Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Tekniska Verken i Kiruna Aktiebolag har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Tekniska Verken i Kiruna Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till VÄRMEVERKSVÄGEN 12, 981 38, Kiruna men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0980-70723.

Kiruna arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Norrbottens län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Tekniska Verken i Kiruna Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Tekniska Verken i Kiruna Aktiebolag har idag 556204-3439 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Emmot, Bror Gunnar Henry -Lövgren, Bo Jörgen Oskar i förening med en av -Bergsten, Ann-Helene -Niemi, Sven Peter Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Tekniska Verken i Kiruna Aktiebolag

Bolaget skall producera och distribuera värme (fjärrvärme) och el, ansvara för drift och underhåll av Kiruna kommunkoncerns avfallsdeponier och återvinningscentraler, utföra renhållningstransporter, insamling av miljöfarligt avfall, avfallssortering och i samband därmed erforderliga transporter samt bränsletransporter, producera och distribuera renvatten av god kvalité, rena avloppsvatten för att medverka till en uthållig god miljö samt slam- och avfallshantering samt att utföra erforderliga arbeten inom egna verksamhetsområden.

I Tekniska Verken i Kiruna Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Niemi, Sven Peter som är född 1967 och har titeln Extern VD, Bergsten, Ann-Helene som är född 1968 och har titeln Extern vice VD, Lövgren, Bo Jörgen Oskar som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Abrahamsson, Nils Henrik Mattias som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Emmot, Bror Gunnar Henry som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmdén, Kjell Roland som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamotIsaksson, Ulf Yngve som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Stridsman, Sten Gunnar som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Stålnacke, Lars Göran som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantVilgats, Timo Kenneth som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamotÖman, Lars Tommy som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantEnoksson, Nils Håkan som är född 1962 och har titeln SuppleantHangas, Grazyna som är född 1952 och har titeln SuppleantKeisu, Bengt Åke som är född 1955 och har titeln SuppleantMonlund, Gertrud Ann-Sofi som är född 1958 och har titeln SuppleantNilsson, Yvonne Ann-Kristin som är född 1951 och har titeln SuppleantTornlund, Tage Halvard som är född 1938 och har titeln SuppleantVånsjö, Dick Reinhold som är född 1948 och har titeln SuppleantWestman, Bo Anders som är född 1966 och har titeln RevisorÖystilä, Hans Göran som är född 1962 och har titeln RevisorssuppleantLiikavainio, Tea Dagmar Elisabet som är född 1942 och har titeln LekmannarevisorSuup, Gösta Sigfrid som är född 1932 och har titeln LekmannarevisorVanhatalo, Thea Elin som är född 1937 och har titeln LekmannarevisorRuokamo, Alf Olof Kennet som är född 1954 och har titeln LekmannarevisorssuppleantSidér, Stig Sören som är född 1942 och har titeln LekmannarevisorssuppleantKPMG AB som är född och har titeln Revisor.