KRISTALLEN STENSLIP Handelsbolag

Norrbottens län

Information

KRISTALLEN STENSLIP Handelsbolag hittar ni ett Norrbottens län som inte är som andra län. I Norrbottens län hittar ni Kiruna som är den kommunen där KRISTALLEN STENSLIP Handelsbolag finns. I Kiruna så finns det många olika Handelsbolag och i Norrbottens län så finns det ännu fler Handelsbolag. KRISTALLEN STENSLIP Handelsbolag tillhör verksamheterstypen Handelsbolag och verksamheten har F-skatt vilket KRISTALLEN STENSLIP Handelsbolag har haft sedan 1996-01-01. KRISTALLEN STENSLIP Handelsbolag har funnits sedan och 1992-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till KRISTALLEN STENSLIP Handelsbolag så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0981-31055.

Kiruna arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Norrbottens län för att locka till sig fler verksamheter.

KRISTALLEN STENSLIP Handelsbolag har idag 916598-5673 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av bolagsmännen var för sig. är den som för stunden ansvarar för KRISTALLEN STENSLIP Handelsbolag

Utbildning, produktion, turism, konsultverksamhet, försäljning m m inom området guld och mineral. Även därtill hörande maskiner och utrustning. Undersökningar och prospektering.

I KRISTALLEN STENSLIP Handelsbolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Söderström, Agne Johan Alfred som är född 1938 och har titeln Bolagsman, Söderström, Hans Agne som är född 1978 och har titeln Bolagsman, Söderström, Jenny Elisabeth som är född 1977 och har titeln Bolagsman, .