HSB Bostadsrättsförening Ortdrivaren i Kiruna

Norrbottens län

Information

HSB Bostadsrättsförening Ortdrivaren i Kiruna är en verksamhet som finns i Kiruna. I HSB Bostadsrättsförening Ortdrivaren i Kiruna finns det lite olika personer som är förknippade och det är Storeide, Arild Nidrik som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Aho, Inger Birgitta som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlström, Sonja Anneli som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Kitti, Bernt Stefan Joakim som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Kostet, Kjell Jan-Olof som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyberg, Per Gunnar som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamotSterner, Lars Olof Ragnar som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Edenhult, Ingrid Mariann som är född 1944 och har titeln Suppleant, Flygare, Göte Lennart som är född 1956 och har titeln SuppleantNotström, Jan Anders som är född 1965 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Ortdrivaren i Kiruna så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Ortdrivaren i Kiruna på telefon 0980-14291.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Ortdrivaren i Kiruna av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Ortdrivaren i Kiruna är ett av många verksamheter som finns i Norrbottens län och Kiruna arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Ortdrivaren i Kiruna innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Ortdrivaren i Kiruna är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2007-11-22.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Ortdrivaren i Kiruna så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Karlström, Sonja Anneli -Nyberg, Per Gunnar -Sterner, Lars Olof Ragnar -Storeide, Arild Nidrik

HSB Bostadsrättsförening Ortdrivaren i Kiruna har 797300-0339 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Norrbottens län.