HSB Bostadsrättsförening Sandstensberget i Kiruna

Norrbottens län

Information

HSB Bostadsrättsförening Sandstensberget i Kiruna hittar ni ett Norrbottens län som inte är som andra län. I Norrbottens län hittar ni Kiruna som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Sandstensberget i Kiruna finns. I Kiruna så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Norrbottens län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Sandstensberget i Kiruna tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Sandstensberget i Kiruna har funnits sedan och 2000-07-11 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Sandstensberget i Kiruna så kan ni göra det genom att skicka er post till Meschplan 3, 981 31, Kiruna men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0980-12480.

Kiruna arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Norrbottens län för att locka till sig fler bolag.

HSB Bostadsrättsförening Sandstensberget i Kiruna har idag 797300-0297 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Alamattila, Jaakko Heikki Ilmari -Johansson, Kristina Elisabet -Lingman, Monica Elisabeth -Wettainen, Jan Anders är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Sandstensberget i Kiruna

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Sandstensberget i Kiruna så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Kristina Elisabet som är född 1969 och har titeln Extern firmatecknare, Alamattila, Jaakko Heikki Ilmari som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Bäckström, Mona Ingrid som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Flygare, Göte Lennart som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Fredriksson, Kari Synnöve som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Lingman, Monica Elisabeth som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamotWettainen, Jan Anders som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Fredriksson, Fale Ingvar som är född 1943 och har titeln Suppleant, Karlström, Sonja Anneli som är född 1961 och har titeln SuppleantLidman, Leif Örjan som är född 1943 och har titeln Suppleant.